Skip to main content

Anna meille palatetta

Arvoisa ystävä ja asiakas!

Kiitos palautteesta. Haluamme kehittää omaa toimintaamme ja siksi onnistumiset ja pienetkin pettymykset ovat meille arvokkaita käydä läpi ja miettiä tekemistämme.

Palautteet tulevat vain sisäiseen käyttöömme emmekä jaa saamiemme palautteiden tietoja. Silti olisi hyvä tietää myös palautteen antajasta niin osaamme toimia kulloisenkin tilanteen mukaan.

Kiitos kun olet asiakkaamme sillä te olette meille Kirsta.

-------

Dear friend and customer!

Thank you for the feedback. We want to develop our own operations and therefore successes and even small disappointments are valuable for us to go through and think about what we do.

Feedback is for our internal use only and we do not share information about the feedback we receive. Still, it would be good to know about the person giving the feedback as well, so we can act according to the current situation.

Thank you for being our customer because you are our Kirsta.